Bramak - Máquinas Envasadoras

Laticínios

Produtos

Envasadora Z4

Envasadora Z5

Envasadora Z6

Mesa Acumuladora M1 (Laticínios)

Enfardadeira e Túnel de encolhimento (Laticínios)

F1 – Fechadora de Caixa (Laticínios)